Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN

I. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.rolnik.sklep.pl/  jest prowadzony przez „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. w Zabłudowie z siedzibą w Zabłudowie ul. Białostocka 75, 16-060 Zabłudów, NIP 542-24-24-038, REGON 050583675, KRS 0000151749
 2. Zakup w sklepie www.rolnik.sklep.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.rolnik.sklep.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca, zwani dalej Klientem. Strona dokonująca sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest właściciel sklepu „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. w Zabłudowie zwany dalej Sprzedawcą.

II. Zasady sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zakupów w sklepie można  dokonać zakładając konto poprzez rejestrację lub bez rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail,
 3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 4 powyżej.
 7. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić zamówienie.
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta realizowane będą następnego dnia roboczego.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia Klienta.
 10. Ceny towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.rolnik.sklep.pl są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 11. Firma wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem identyfikacyjnym  NIP. Faktura VAT Detal będzie wystawiana na życzenie Klienta, w tym celu należy zaznaczyć to w uwagach przy finalizowaniu zamówienia.
 12. Informacje o kosztach związanych z wysyłką znajdują się w koszyku klienta.
 13. . Zamówienia towarów oznaczonych jako na zamówienie realizowane będą po kontakcie mailowym lub telefonicznym z Klientem.????
 14. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej.
 15. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. opisu przedmiotu Zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
 4. wybranej metody i terminu płatności,
 5. wybranego sposobu dostawy,
 6. czasu dostawy,
 7. danych kontaktowych Klienta
 8. danych do faktury
 9. regulaminu
 10. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
 11. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 • Dostawa

 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego,
 3. dostarczone do Paczkomatu,
 4. transport własny Sprzedawcy,
 5. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 1. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 2. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności
  art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.
 4. Dokonując zakupów w sklepie internetowym www.rolnik.sklep.pl, Klient może skorzystać z następujących form płatności:
 1. za pobraniem – dokonując płatności za dostarczony towar bezpośrednio u przewoźnika,
 2. przelewem na konto – dokonując płatności za dostarczony towar bezpośrednio na konto Sprzedawcy
 3. gotówka  - w przypadku osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego.
 1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej.

IV. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę;
 10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 12. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta. Klient zobowiązany jest do wysłania towaru wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT oraz wypełnionym formularzem.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
 3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 4. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 5. Towar powinien zostać odesłany przez Klienta w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.

 

V. Reklamacje

 1. Klient może reklamować wadliwy towar przesyłając dokładny opis reklamacji na nasz adres. Reklamacje produktowe rozpatrywane są w ciągu 14 dni od nadesłania zgłoszenia lub poinformowaniu przez klienta o zaistniałej reklamacji. Klient zostanie dokładnie poinformowany o dalszym przebiegu reklamacji. Podstawą reklamacji jest paragon lub faktura. W przypadku reklamacji jakościowych, podstawą oprócz paragonu czy faktury jest załączony opis przebiegu zabiegów agrotechnicznych.
 2. Adres do obsługi reklamacji:

„Centrala Nasienna” Sp. z o.o.

16-060 Zabłudów ul. Białostocka 75

Tel. 85 8785676,

e-mail: centrala@centralanasienna.com.pl

 1. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres: centrala@centralanasienna.com.pl , lub pisemnie na adres korespondencyjny sklepu.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez dwa lata od daty zakupu zgodnie z art.556 i n. kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do sklepu za pobraniem na jego koszt.
 4. W uzasadnionych przypadkach towar zostaje wymieniony na nowy.
 5. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy towar nie był używany ani w żaden sposób nie został uszkodzony.

VI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

VII.   Ochrona danych osobowych

1.   Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
2.   Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
3.   Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Właścicielowi sklepu internetowego www.rolnik.sklep.pl przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu zgodnie z poniższymi zasadami. Zmiana Regulaminu następuje nie wcześniej niż dzień zamieszczenia nowego Regulaminu na stronie sklepu internetowego. Powyższe zmiany nie dotyczą zamówień zawartych przed modyfikacją Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl